Blog over het onderwijs in Nederland en Canada

Thursday, June 23, 2011

Uitleg begrip Unconference middels een filmpje

.

Zelf vind ik dit filmpje duidelijk uitleggen wat het principe is van een Unconference. De eerste unconference wordt in Nederland georganiseerd. Ik vraag me af of het helpt om een nederlandse versie van dit filmpje te maken?
Ik zou hier graag feedback over willen ontvangen.

Thursday, May 12, 2011

Wie durft het aan om een unconference te organiseren?

Op 16 april 2011 organiseerden we met een groep Edcampvancouver de eerste 'unconference'.  Een edcamp is gebaseerd op een BarCamp. Deze BarCamp is als het ware een open space conferentie. Iedereen kan zich inschrijven en deelnemen. Er is echter een regel ' deel je kennis'. De eerste BarCamp is georganiseerd in 2005 in PaloAlto, dicht bij SanFransisco. http://en.wikipedia.org/wiki/BarCamp. Vanuit passie voor het onderwijs deel je je kennis met onderwijsgenoten. Een prachtige gedachte waarin iedereen wordt uitgenodigd om zijn of haar bijdrage te leveren.

Ik ben geraakt door de energie die in een groep ontstaat als mensen werken aan je eigen professionalisering. Vandaar mijn oproep op twitter enige weken geleden "wie durft het aan om een unconference te organiseren in Nederland". En zo was afgelopen woensdag het eerste overleg over de eerste unconference in Nederland.  Han de Jonge  schooldirecteur van een basisschool in Rotterdam zei Ja, ik durf dit aan.
En zo is het begin er. We gaan twitteren onder de #edcamp010. De locatie van deze edcamp is bekend: Paradijsplein 1 in Crooswijk.
 
Nu is de vraag 'Wie durft er nog meer'? 
Ik wil jullie van harte uitnodigen om te reageren wat jij onder een unconference verstaat. Hoe moet deze unconference eruit zou zien? Voor wie moet het bedoeld zijn? En wat wordt het thema.

Thursday, March 24, 2011

School Technology Innovation Centre

Vrijdag 1 april aanstaande ( geen grapje) gaan we met een diverse groep uit het MBO werkveld op bezoek bij School Technology Innovation Centre (STIC) in Brussel georganiseerd door Frouke Visser werkzaam bij Centrum voor Nascholing in Amsterdam.  Aanleiding voor dit bezoek is een gesprek dat Frouke Visser voerde met een van de key-note speakers op Competent City 4 oktober 2010 Eduard Beck van Microsoft. De insteek was je schetst mooie perspectieven, je stelt interessante vragen, maar hoe gaan wij als docentenopleiders handen en voeten geven aan de ICT-competenties van Microsoft? Wat kan Microsoft daarin betekenen. Maar ook hoorde Frouke Visser dat Microsoft contact zoekt met allerlei doelgroepen om te horen wat er leeft om zo tot producten te komen die er echt toe doen. Maar waar is het MBO-werkveld? De overtuiging is dat het MBO werkveld bij uitstek leerlingen zitten die gebaat zijn bij een andere manier van leren, mindere boeken, meer activerende uitdagende middelen. Een omgeving waarin de nieuwe technologie en de kansen omarmd zullen worden. Is er ruimte om ook met mensen uit het MBO te praten en de mogelijkheden te verkennen?

Ja, die ruimte is er. Wat volgde was een inspirerend gesprek en de uitnodiging om een groep van 20 mensen samen te stellen. Een groep die zeer divers is van samenstelling, maar allemaal gemeenschappelijk hebben dat ze feeling hebben met het MBO werkveld. Of deze mensen ook passie voor het MBO hebben, dat ga ik onderzoeken. Ongetwijfeld, want het wordt een dag met een open mind, waarin ruimte is voor ideale toekomstscenario's en voor meer concrete vragen voor de dag van morgen.

Heb je vragen die ik mee kan nemen voor aanstaande vrijdag 1 april.  Laat het me weten! Ik neem ze graag mee en kom erop terug in mijn Blog.

Saturday, March 19, 2011

Wat is het leerrendement van bloggen?

Vul per regel een percentage in en stel jezelf steeds de vraag: hoeveel van wat we leren op genoemde wijze in geplande educatieve situaties weten we nog na een maand?
Bijvoorbeeld: als we iets leren volgens een vast patroon te doen, dan weten we gemiddeld na een maand nog xx% van wat we geleerd hebben. Deze vraag stel ik aan beginnende docenten.  Deze vraag blijft bij mij rondzoemen als ik aan mijn blog werk. Na een maand weten we nog het meest van de situaties waarin we zelf aan anderen uitleggen. Dat maakt het beroep van docent ook zo mooi en waardevol, maar ook zo intensief! Ga maar eens aan een ander iets uitleggen. Grappig is dat je dus blijkbaar zelf nog het meeste leert. Zo ook met bloggen. Wil ik iets op mijn blog schrijven, dan moet ik het zelf wel eerst snappen en kunnen uitleggen. Momenteel verdiep ik mij in twee onderwerpen.
  1. Social Media in het onderwijs.
  2. Onderwijs in Britisch Columbia, Canada.
Middels deze blog probeer ik aan jullie uit te leggen wat ik zelf probeer te begrijpen. Het gaat langzaam, het kost me veel tijd, en ja het is eng dat iedereen leest wat ik probeer te begrijpen.
Maar, ik weet na een maand nog wel wat ik op mijn blog heb geschreven.
Zouden we daarom niet Bloggen prominenter moeten introduceren als een instrument om te leren?


eigen schatting in %Van wat we leren volgens een vast patroon te doen


Van wat gekoppeld wordt aan eigen ervaringen


Van wat we zelf aan anderen uitleggen


Van wat we zien


Van wat we anderen zien doen/demonstreren


Van wat we in een uitdagende/ toepassingsgerichte opdracht moeten uitvoeren


Van wat we horen

Wednesday, March 2, 2011

Personalized learning

Van de week ben ik naar een presentatie van Chris Kennedy, superintendent van West Vancouver geweest. Hij de baas van de bazen, de principals van de K-12. Principals zijn de schoolleiders van de elementary en secondary scholen. K-12 staat voor de aantal jaren dat je als leerling deze scholen bezoekt. Dat betekent dat zijn verhaal over het leren in de 21ste eeuw gaat over de leerling vanaf de leeftijd van 6 t/m 17. Zijn verhaal ging over Personalized learning.
Personalized learning takes a structured and responsive approach, providing experiences that enable students and their parents te make choices around, what, when and where to learn. It strengthens the link between learning and teaching bij actively engaging students and their parents as partners in learning.
Hij gebruikte het voorbeeld van een middelbare schoolleerling die ervoor kiest om vakken op een andere school te volgen. Doorpratend over het wat, wanneer en waar heeft West Vancouver ervoor gekozen om al vanaf K-1 alle groepen te ondersteunen met Sharepoint.
K1-K3
In de groepen wordt er momenteel gewerkt met dreambox. Een manier om rekenen te ondersteunen. Kinderen kunnen vanuit huis via een veilige omgeving inloggen en zo op hun eigen moment werken aan hun rekenvaardigheden.
K4 - K6
In deze groepen wordt geleerd hoe je op een veilige manier naar bronnen kunt zoeken. Verder wordt er gewerkt aan het opzetten van een online portfolio.Online portfolio
K7 en hoger
In deze groepen gaat het om zelfsturing en het aanleren van de juiste houding om bronnen te beoordelen. Het web is volledig open en leerlingen moeten zelf in staat zijn om te kunnen beoordelen of een bron betrouwbaar is of niet.

Verder gaf hij aan dat leren vroeger voornamelijk bestond uit dat de docent op school instructie gaf en de leerling thuis zijn huiswerk deed. Vervolgens gaat de leerling weer naar school en de docent kijkt het huiswerk na en geeft weer nieuwe instructie. Het leren in de 21ste eeuw gaat ernaar toe dat school een plek wordt waar de inhoud van het geleerde bewerkt wordt onder begeleiding van de docent. Instructie zal steeds meer plaatsvinden op het moment dat de leerling daarvoor kies, dus tijds en plek onafhankelijk.

Ik ben nieuwsgierig of er iemand is die mij kan helpen naar een Nederlandse vertaling van het begrip Personalized learning.


Saturday, February 26, 2011

Schooling the world

Als je een oude cultuur wil veanderen in een generatie? Hoe zou je dat doen?
Verander de manier waarop er onderwijs wordt gegeven. schooling the world[[''
De amerikaanse regering wist dit al in de 19de eeuw toen de native americans  gedwongen werden om naar school te gaan. Momenteel gaan nog steeds heel veel vrijwilligers naar inheemse volken met de overtuiging dat scholing de enige weg is. Maar is dat wel zo?
Wat gebeurd er met de cultuur waar deze mensen uit komen ? En krijgen ze echt een beter leven?
De film 'Schooling the world" werpt een kritische blik op de rol die modern onderwijs speelt op de vernietiging van inheemse volken. De film speelt zich af en een boeddische cultuur van Ladakh in de Noordelijke Indiasche Himalaya. In de film vind er een gesprek plaats tussen de Lakdah mensen en creatieve denkers.
Bekijk hieronder de trailer

Schooling the World: The White Man's Last Burden trailer from lost people films on Vimeo.

Zaterdag 5 maart wordt deze film vertoont in het Rhizome Cafe in Vancouver. Deze film wordt vertoond als pre-event op de komende unconference op 16 april. Via twitter proberen we zoveel mogelijk mensen warm te krijgen om naar deze film te komen kijken. Daarnaast hopen we ook dat we door het vragen van 10 dollar een klein potje kunnen maken voor de kosten die we gaan maken voor dez conferentie. Afgelopen donderdag zijn we begonnen met de aankondiging van deze filmavond.

Wednesday, February 23, 2011

Creating Connections

Aanstaande vrijdag ga ik met een groepje docenten naar John Oliver Secondary school in Vancouver. Het bezoek is ter voorbereiding op de komende conferentie op 16 april 2011.

Hoe het ook alweer begon?
Mijn besluit was om via twitter in contact te komen met docenten die werkzaam in Vancouver. In november twitterde @davidwees over het organiseren van een unconference.

Wat is er in de tussenliggende tijd gebeurd?
Er volgde een kennismaking en tweetups om de conferentie te organiseren. De schooldirecteur Gino Bondi stelde zijn school open voor deze conferentie. Er is een mooie poster gemaakt, er is een website en inmiddels zijn alle voorbereidingen in volle gang.

Waar staan we nu
Er is geen weg meer terug. Inmiddels hebben we zo'n 50 aanmeldigen en gaat er een groepje aanstaande vrijdag op locatie bezoek.

Hoe maak je als docent een presentatie met prezi

Monday, February 21, 2011

Leren in de 21ste eeuw in Britisch Columbia

Afgelopen december 2010 is er een visie document verspreid onder het primair en voortgezet onderwijs in Britisch Columbia. A vision for 21th century learning/. Dit document beschrijft hoe Britisch Columbia het onderwijs voor zich ziet in de 21ste eeuw. Leerlingen van nu moeten voorbereidt worden op een kennisgerichte samenleving
  1. From learning information to learning to learn. Onderwijs moet gericht zijn op het aanleren van vaardigheden om te kunnen leren.
  2. From data to discovery. Leerlingen ontdekken dat kennis snel verouderd. Onderwijs moet gericht zijn op het ontdekken van nieuwe kennis en mogelijkheden.
  3. From one size fits all to tailored learning. Leren moet maatwerk worden, passend bij de talenten en mogelijkheden van de leerling.
  4. From testing to assess to assessing to learn. Door technologie zijn docenten beter in staat om de ontwikkeling van leerlingen bij te houden en hier feedback op te geven.
  5. from classroom learning to lifelong learning. De tijd die leerlingen daadwerkelijk doorbrengen op school is maar een fractie van hun leven. Buitenschools leren en informeel leren moet meer verbonden worden om het leren binnen de schoolmuren en formeel leren. Ouders en de gemeenschap krijgen een grotere rol in het model van levenslang leren.
Mijn twee zoons volgen momenteel onderwijs in Vancouver. Als ouder en als trainer/consultant in het onderwijs volg ik deze ontwikkelingen. Volgende week krijgen ouders een presentatie van Chris Kennedy, superintendent van West Vancouver. Chris Kennedy houdt een blog bij met de naam The culture of yes. Hij zal ingaan op het visiedocument. Het valt mij op dat veel directeuren van het basisonderwijs of voortgezet onderwijs hier in Vancouver een webblog bijhouden. Deze weblog wordt ook op de site van de school gepubliceerd. Ik ben benieuwd of er ook schooldirecteuren in nederland zijn die een weblog bijhouden en deze blog gebruiken om hun ideeen over onderwijs met anderen te delen.

Wednesday, February 16, 2011

Grouptweeten voor begeleiders van groepen

Als opleider/trainer van groepen ben ik altijd nieuwsgierig naar manieren waarop je een groep onderling kan laten communiceren. Een manier is de gratis tool http://www.grouptweet.com/ .
GroupTweet maakt van een standaard Twitter-account een instrument om leden van een groep onderling te laten communiceren. Er wordt gebruikt gemaakt van de DM - Direct Message.

Wat moet je doen?

Iedereen van die lid is van deze groep heeft een twitteracccount nodig. Daarnaast maak je een nieuw account aan voor de groep. Als een lid van de groep een DM post naar dit groepsaccount die ontvangt iedereen dit uit de groep. Als je het groepsaccount beveiligt met een slotje dan zijn deze berichten uitsluitend leesbaar voor toegelaten lezers.

Iemand al ervaringen met GroupTweet?
Ik ben benieuwd of iemand deze GroupTweet al gebruikt en wat de ervaringen zijn? Als opleider gebruik we Blackboard en daarmee kan je ook berichten eruit sturen naar de hele groep. Echter deze berichten ontvang je in je mailbox. Soms zijn het maar hele korte berichten, die je wil delen met de groep en dan vervuild hetje mailbox. GroupTweet zou hier een mooi alternatief voor kunnen zien. Echter het vergt nogal wat van alle leden van de groep. Immers iedereen moet een twitteraccount hebben en dit regelmatig checken ( minimaal 1 x per dag ).
Als iemand nog aanvullende mogelijkheden ziet dan hoor ik ze graag.

Tuesday, February 8, 2011

De netgeneratie komt eraan bent u er als docent klaar voor?

Enkele maanden geleden kwam ik Glogster tegen op het net. Een online poster maken en delen met anderen. Om de mogelijkheden van Glogster te onderzoeken ben ik zelf aan de slag gegaan en heb een opdracht voor onze cursisten gemaakt. Zie hieronder. Klik en luister

Thursday, January 6, 2011

Ben jij in je element in het onderwijs?

In het vliegtuig terug naar Canada las ik een artikel uit de Happinez. Nummer 8. Bovenaan het artikel stond Inspiratie en het inspireerde me ! Het artikel gaat over  het boek van Sir Ken Robinson 'Het element'. Het element, zegt Robinson, is 'de plek waar de dingen die we graag doen en de dingen waar we goed in zijn ,samenkomen. Hoe voel jij je als je in je element bent? Ik voel me sterker, heb veel energie en heb vooral ook veel meer lol.
Hoe kun je je element ontdekken? Hoe voel je je als docent meer in je element? In het artikel worden een paar stappen gegeven om je op weg te helpen. Ik wil er een daarvan met jullie delen. 
  1. Vind je stam. Veel mensen voelen zich als kind 'anders dan de rest. Om in je element te kunnen vinden, is het van levensbelang om uit te vinden bij welke groep mensen je hoort.  Robinson noemt dit 'je stam". Een groep mensen die de wereld ziet zoals jij, die zorgt dat je je op je natuurlijkst voelt, die je talent erkent, je inspireert, je beinvloedt en het beste in je naar boven haalt. Stamleden hoeven niet in alles hetzelfde te zijn. Ze kunnen elkaar ook beconcurreren en  van verschillende generaties zijn. Wat jullie bindt is de gezamenlijke toewijding, de passie die je deelt. Een stam heeft drie sterke krachten: bevestiging, inspiratie en synergie.
Ik wil een oproep doen aan ieder om op zoek te gaan naar je stamleden ! Het onderwijs heeft toegewijde docenten nodig die met passie onderwijs geven. Een korte reflectie op mijn eigen onderwijsverleden en ik kan je precies vertellen wie mijn stamleden zijn. Een stamlid van het eerste uur, die mij geholpen heeft om mijn eerste jaar door te komen. Een stamlid die mij geholpen heeft om mijn eigen stijl als docent te ontwikkelen. Een stamlid die me helpt met sparren ten aanzien van nieuwe onderwijsthema's. Ik heb ze allen nodig, en heb ze actief uitgenodigd om bij mijn stam te komen. Voor mij persoonlijk zijn deze mensen belangrijker geweest  voor het in mijn element voelen in het onderwijs dan welke intervisie groep dan ook.