Blog over het onderwijs in Nederland en Canada

Thursday, March 24, 2011

School Technology Innovation Centre

Vrijdag 1 april aanstaande ( geen grapje) gaan we met een diverse groep uit het MBO werkveld op bezoek bij School Technology Innovation Centre (STIC) in Brussel georganiseerd door Frouke Visser werkzaam bij Centrum voor Nascholing in Amsterdam.  Aanleiding voor dit bezoek is een gesprek dat Frouke Visser voerde met een van de key-note speakers op Competent City 4 oktober 2010 Eduard Beck van Microsoft. De insteek was je schetst mooie perspectieven, je stelt interessante vragen, maar hoe gaan wij als docentenopleiders handen en voeten geven aan de ICT-competenties van Microsoft? Wat kan Microsoft daarin betekenen. Maar ook hoorde Frouke Visser dat Microsoft contact zoekt met allerlei doelgroepen om te horen wat er leeft om zo tot producten te komen die er echt toe doen. Maar waar is het MBO-werkveld? De overtuiging is dat het MBO werkveld bij uitstek leerlingen zitten die gebaat zijn bij een andere manier van leren, mindere boeken, meer activerende uitdagende middelen. Een omgeving waarin de nieuwe technologie en de kansen omarmd zullen worden. Is er ruimte om ook met mensen uit het MBO te praten en de mogelijkheden te verkennen?

Ja, die ruimte is er. Wat volgde was een inspirerend gesprek en de uitnodiging om een groep van 20 mensen samen te stellen. Een groep die zeer divers is van samenstelling, maar allemaal gemeenschappelijk hebben dat ze feeling hebben met het MBO werkveld. Of deze mensen ook passie voor het MBO hebben, dat ga ik onderzoeken. Ongetwijfeld, want het wordt een dag met een open mind, waarin ruimte is voor ideale toekomstscenario's en voor meer concrete vragen voor de dag van morgen.

Heb je vragen die ik mee kan nemen voor aanstaande vrijdag 1 april.  Laat het me weten! Ik neem ze graag mee en kom erop terug in mijn Blog.

Saturday, March 19, 2011

Wat is het leerrendement van bloggen?

Vul per regel een percentage in en stel jezelf steeds de vraag: hoeveel van wat we leren op genoemde wijze in geplande educatieve situaties weten we nog na een maand?
Bijvoorbeeld: als we iets leren volgens een vast patroon te doen, dan weten we gemiddeld na een maand nog xx% van wat we geleerd hebben. Deze vraag stel ik aan beginnende docenten.  Deze vraag blijft bij mij rondzoemen als ik aan mijn blog werk. Na een maand weten we nog het meest van de situaties waarin we zelf aan anderen uitleggen. Dat maakt het beroep van docent ook zo mooi en waardevol, maar ook zo intensief! Ga maar eens aan een ander iets uitleggen. Grappig is dat je dus blijkbaar zelf nog het meeste leert. Zo ook met bloggen. Wil ik iets op mijn blog schrijven, dan moet ik het zelf wel eerst snappen en kunnen uitleggen. Momenteel verdiep ik mij in twee onderwerpen.
  1. Social Media in het onderwijs.
  2. Onderwijs in Britisch Columbia, Canada.
Middels deze blog probeer ik aan jullie uit te leggen wat ik zelf probeer te begrijpen. Het gaat langzaam, het kost me veel tijd, en ja het is eng dat iedereen leest wat ik probeer te begrijpen.
Maar, ik weet na een maand nog wel wat ik op mijn blog heb geschreven.
Zouden we daarom niet Bloggen prominenter moeten introduceren als een instrument om te leren?


eigen schatting in %Van wat we leren volgens een vast patroon te doen


Van wat gekoppeld wordt aan eigen ervaringen


Van wat we zelf aan anderen uitleggen


Van wat we zien


Van wat we anderen zien doen/demonstreren


Van wat we in een uitdagende/ toepassingsgerichte opdracht moeten uitvoeren


Van wat we horen

Wednesday, March 2, 2011

Personalized learning

Van de week ben ik naar een presentatie van Chris Kennedy, superintendent van West Vancouver geweest. Hij de baas van de bazen, de principals van de K-12. Principals zijn de schoolleiders van de elementary en secondary scholen. K-12 staat voor de aantal jaren dat je als leerling deze scholen bezoekt. Dat betekent dat zijn verhaal over het leren in de 21ste eeuw gaat over de leerling vanaf de leeftijd van 6 t/m 17. Zijn verhaal ging over Personalized learning.
Personalized learning takes a structured and responsive approach, providing experiences that enable students and their parents te make choices around, what, when and where to learn. It strengthens the link between learning and teaching bij actively engaging students and their parents as partners in learning.
Hij gebruikte het voorbeeld van een middelbare schoolleerling die ervoor kiest om vakken op een andere school te volgen. Doorpratend over het wat, wanneer en waar heeft West Vancouver ervoor gekozen om al vanaf K-1 alle groepen te ondersteunen met Sharepoint.
K1-K3
In de groepen wordt er momenteel gewerkt met dreambox. Een manier om rekenen te ondersteunen. Kinderen kunnen vanuit huis via een veilige omgeving inloggen en zo op hun eigen moment werken aan hun rekenvaardigheden.
K4 - K6
In deze groepen wordt geleerd hoe je op een veilige manier naar bronnen kunt zoeken. Verder wordt er gewerkt aan het opzetten van een online portfolio.Online portfolio
K7 en hoger
In deze groepen gaat het om zelfsturing en het aanleren van de juiste houding om bronnen te beoordelen. Het web is volledig open en leerlingen moeten zelf in staat zijn om te kunnen beoordelen of een bron betrouwbaar is of niet.

Verder gaf hij aan dat leren vroeger voornamelijk bestond uit dat de docent op school instructie gaf en de leerling thuis zijn huiswerk deed. Vervolgens gaat de leerling weer naar school en de docent kijkt het huiswerk na en geeft weer nieuwe instructie. Het leren in de 21ste eeuw gaat ernaar toe dat school een plek wordt waar de inhoud van het geleerde bewerkt wordt onder begeleiding van de docent. Instructie zal steeds meer plaatsvinden op het moment dat de leerling daarvoor kies, dus tijds en plek onafhankelijk.

Ik ben nieuwsgierig of er iemand is die mij kan helpen naar een Nederlandse vertaling van het begrip Personalized learning.