Blog over het onderwijs in Nederland en Canada

Wednesday, March 2, 2011

Personalized learning

Van de week ben ik naar een presentatie van Chris Kennedy, superintendent van West Vancouver geweest. Hij de baas van de bazen, de principals van de K-12. Principals zijn de schoolleiders van de elementary en secondary scholen. K-12 staat voor de aantal jaren dat je als leerling deze scholen bezoekt. Dat betekent dat zijn verhaal over het leren in de 21ste eeuw gaat over de leerling vanaf de leeftijd van 6 t/m 17. Zijn verhaal ging over Personalized learning.
Personalized learning takes a structured and responsive approach, providing experiences that enable students and their parents te make choices around, what, when and where to learn. It strengthens the link between learning and teaching bij actively engaging students and their parents as partners in learning.
Hij gebruikte het voorbeeld van een middelbare schoolleerling die ervoor kiest om vakken op een andere school te volgen. Doorpratend over het wat, wanneer en waar heeft West Vancouver ervoor gekozen om al vanaf K-1 alle groepen te ondersteunen met Sharepoint.
K1-K3
In de groepen wordt er momenteel gewerkt met dreambox. Een manier om rekenen te ondersteunen. Kinderen kunnen vanuit huis via een veilige omgeving inloggen en zo op hun eigen moment werken aan hun rekenvaardigheden.
K4 - K6
In deze groepen wordt geleerd hoe je op een veilige manier naar bronnen kunt zoeken. Verder wordt er gewerkt aan het opzetten van een online portfolio.Online portfolio
K7 en hoger
In deze groepen gaat het om zelfsturing en het aanleren van de juiste houding om bronnen te beoordelen. Het web is volledig open en leerlingen moeten zelf in staat zijn om te kunnen beoordelen of een bron betrouwbaar is of niet.

Verder gaf hij aan dat leren vroeger voornamelijk bestond uit dat de docent op school instructie gaf en de leerling thuis zijn huiswerk deed. Vervolgens gaat de leerling weer naar school en de docent kijkt het huiswerk na en geeft weer nieuwe instructie. Het leren in de 21ste eeuw gaat ernaar toe dat school een plek wordt waar de inhoud van het geleerde bewerkt wordt onder begeleiding van de docent. Instructie zal steeds meer plaatsvinden op het moment dat de leerling daarvoor kies, dus tijds en plek onafhankelijk.

Ik ben nieuwsgierig of er iemand is die mij kan helpen naar een Nederlandse vertaling van het begrip Personalized learning.


No comments: